Informatie

Allround Pakketdiensten.

Tarieven:

Tarieven houden in:
* All-in tarief.
* Gratis afgehaald.
* Tarieven zijn per pakket.
* Gratis verzekering tot € 455,00 per pakket.
* Prijzen exclusief B.T.W.

Facturatie:
De facturatie geschiedt eenmaal per week.

Vervoerscondities:
Van toepassing zijn de Leverings- en betalingsvoorwaarden van Allround Services laatste versie. Daarnaast zijn de Algemene Vervoerscondities 1983 voor binnenlandsvervoer van kracht en voor grensoverschrijdend wegvervoer geldt het CMR-verdrag. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden Allround Services biedt een extra gratis verzekering tot maximaal € 455,00 per pakket.

Boeteclausule:
Bij een overschrijding van de maximale afmetingen en gewichten wordt € 35,00 per pakket extra in rekening gebracht.

Betalingscondities:
Netto binnen 2 weken na factuurdatum.

Rembourszendingen:
Wij verzorgen ook uw rembourszendingen, vraag naar de gunstige tarieven

Ons computernetwerk:
Wij werken met een internationaal computernetwerk, waarmee wij in staat zijn uw pakketten vanaf het moment van afhalen tot aan het moment van afleveren te kunnen volgen. Dit betekent dat de weg van uw pakket, tot aan aflevering, nauwkeurig gedocumenteerd wordt. Bovendien worden alle afleverbewijzen compleet met handtekening van de ontvanger gedigitaliseerd en zeven jaar lang op cd-rom bewaard.

Maxima / Verpakking / Inhoud:
Het maximale gewicht van een pakket is 31,5 kilo en de maximale lengte mag niet langer zijn dan 1,75 meter. De maximale omvang wordt berekend naar omtrek plus lengte en mag niet groter zijn dan 3,00 meter. Indien pakketten deze maten overschrijden, wordt u € 35,00 extra per pakket in rekening gebracht. Uitsluitend worden pakketten geaccepteerd die deugdelijk zijn verpakt en geadresseerd Allround houdt zich uitdrukkelijk het recht voor pakketten te weigeren die gevaarlijke stoffen of andere risicodragende goederen bevatten.

Verzendinstructies:
Volgende zaken worden NIET door Allround vervoerd:
1. Pakketten zwaarder dan 31,5 kg.
2. Pakketten langer dan 1,75 m.
3. Pakketten met een omvang groter dan 3 m. (omvang = 1x langste zijde +
2x breedte + 2x diepte)
4. Goederen met een bijzonder hoge waarde, zoals goud, sieraden of munten.
5. Pakketten met inhoud die schadelijk zou kunnen zijn voor andere goederen
en / of personen.
6. Gevaarlijke goederen (ADR-goederen).
7. Onverpakte goederen.
8. Flessen zonder PTZ-verpakking.
9. Goederen die onvoldoende verpakt zijn.
10. Pakketten die niet schokbestendig zijn.

Bundelpakketten:
1. Verpakking mag niet kunnen scheuren.
2. Pakket moet één geheel vormen.
3. Goederen mogen niet kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar.
4. Autobanden mogen per maximaal 2 banden gebundeld worden.
5. Verlies door losraken van gebundeld pakketten is voor risico van de afzender.

Vrachtetiket:
Het vrachtetiket moet goed leesbaar zijn en zonder kreuken op de grootste zijde van het pakket worden aangebracht.

Speciale goederen:
Emmers, blikken, dienen in een voor transport goedgekeurde verpakking (PTZ-verpakking) verstuurd te worden.

Minimum vereisten verpakking:
1. Het pakket dient een diagonale valtest van af een hoogte van 80 cm
te kunnen doorstaan.
2. De buitenverpakking dient geschikt te zijn voor het inhoudelijk gewicht.
3. Plakband bedoeld om de buitenverpakking te sluiten dient niet los
te kunnen laten, zodat inhoud eruit zou kunnen vallen, respectievelijk
gestolen zou kunnen worden.
4. Vloeistoffen in hun verpakking mogen niet zonder enige andere beïnvloeding
van buitenaf uit de verpakking vloeien.
5. Flessen en glas- of aardewerk mogen slechts vervoerd worden indien
polysterol binnenverpakking (piepschuim) gebruikt wordt.
6. Een goed dient zo verpakt te zijn, dat deze bescherming biedt tegen
normale transportgevaren (de zgn. technisch noodzakelijke verpakking).

Indien er door de verzender geen rekening wordt gehouden met bovenstaande normen, kunnen regeldoorlooptijden niet worden gehandhaafd. Tevens vervalt de aansprakelijkheid van Allround m.b.t. transportschade en / of verlies.

Alle reden dus voor een spoed-telefoontje naar Allround Services om uw zending snel en correct te laten bezorgen of om u eens te orienteren over de mogelijkheden.

Bel vandaag nog 0492-663023 of 06-39117491 of mail naar info@allroundservices.eu.

Uw vraag krijgt dan een spoedbehandeling.