Personeel

Werken bij Allround Services

Allround Services is een beveiligingsorganisatie waarbij de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat. Anders dan menig beveiligingsbedrijf, levert Allround Services een echt marktonderscheidende dienstverlening.

Geïnteresseerd in een baan in de beveiliging?

Allround Services werkt in principe met vaste krachten. Incidenteel en alleen in overleg met en met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever bestaat de mogelijkheid medewerkers op afroep in te huren. Deze verdeling geeft Allround Services voldoende zekerheid bij het bedienen en het afgeven van garantie van de uit te voeren dienstverlening bij de vaste opdrachtgevers. Het geeft de organisatie ook de ruimte en flexibiliteit tijdens de opvang van bijvoorbeeld incidenten, tijdelijk of bij uitbreiding, van eventuele nieuwe opdrachten. Allround Services eist van het personeel dat ze geschoold zijn.

Daar Allround Services erkend is door het ECABO, heeft zij hierdoor de mogelijkheid gecreëerd dat, wanneer een potentieel medewerker voldoet aan het juiste profiel, deze in de gelegenheid wordt gesteld binnen afzienbare tijd het beveiligingsdiploma te behalen. Allround Services streeft naar een verhouding van minimaal 90% gediplomeerd personeel. Het overige deel van de medewerkers is in opleiding en wordt, op voor hen geschikte taken, ingezet of loopt (boven de sterkte) mee om praktijk ervaring op te doen. In de praktijk worden nieuwe medewerkers, naast hun beroepsopleiding, door ervaren medewerkers begeleid en opgeleid. Relevante ervaring wordt opgedaan in onder andere objectbeveiliging, alarmopvolging, surveillancediensten, receptietaken, telefonistentaken, risicoinventarisatie, etc.

De kwaliteiten van de mensen worden, zoveel mogelijk, één op één gekoppeld aan de wensen van de klant. Gezien het beperkte verloop bij Allround Services heeft 35% niet alleen langer dan 3 jaar ervaring, maar daarnaast is het grootste deel van de opgedane ervaring, ervaring bij de organisatie zelf. De continuïteitsgedachte heeft een gedegen maar vooral positieve invloed op de medewerkers onderling, maar vooral ook op de relatie en de kwaliteit van de te leveren dienstverlening aan onze klanten.

Allround Services traint haar medewerkers, uitgaande van het eerder omschreven gedachtegoed, intern op de wensen en taken van de klant. Periodiek worden de mensen bijgeschoold en getoetst op de vakinhoudelijke vaardigheden. De externe trainingen worden gericht op de medewerker en diens taken die door Allround Services georganiseerd en gecontroleerd worden.

De representativiteit van de medewerkers is mede georganiseerd door bedrijfskleding. Medewerkers dragen donkerblauwe colberts en pantalon, een wit overhemd met daarbij een passende stropdas. Hoog in het vaandel heeft Allround Services discipline, netheid en fatsoen. Kortom de regels omtrent de presentatie bij de klant zijn helder en strikt.

Personeelsbeleid

De werving en selectie van nieuw personeel luistert nauw. Er worden meerdere (veelal 3) interviews afgenomen, met verschillende observanten. Hierdoor wordt voorkomen dat een persoonlijk ‘klikken’ van de interviewer een te grote rol zou kunnen spelen. Regelmatig wordt er, om een beeld te toetsen gebruik gemaakt van referenties. Door middel van dit model is de organisatie instaat de juiste medewerker bij het juiste profiel te zoeken. Middels de omschreven wijze van Werving en Selectie kan Allround Services staan voor een solide personeelsbestand en een constant aanbod van geschikt personeel. De responstijd van nieuwe aanvragen kunnen we, uiteraard in hoge mate afhankelijk van het volume en het type opdracht, kort tot zeer kort houden. Gemiddeld levert Allround Services binnen 8 uur gekwalificeerd en geïnstrueerd personeel, dit afhankelijk van de duur van de opdracht.

Allround Services schaalt het personeel in via de schalen en de normen van de voor de beveiligingsbranche geldende CAO. Uiteraard worden kennis en ervaring in de waardering meegewogen. Allround Services is een organisatie waarbinnen de lijnen kort en direct zijn. Dit is van belang omdat we een organisatie zijn waar de medewerkers niet allemaal onder een dak werken. Er wordt, vanuit het management en HRM, een aanzienlijke tijd geïnvesteerd in het welzijn en welgevoelen van de medewerkers. De ontwikkeling van de mensen wordt geïnitieerd op basis van een ‘tweerichtingsgedachte’. Niet de werkgever alleen bepaalt wat je kunt en moet, de organisatie stelt haar medewerkers ook zelf in de gelegenheid om aan te geven wat de behoeften zijn. Echter het management kent de markt en de mogelijkheden in het uitvoerende werk. De HRM manager is verantwoordelijk voor het inhoud geven van het opleidingsplan vanuit de organisatie, de medewerker heeft hierin zijn eigen verantwoording. Voorbeelden van interne groei zijn: Objectverantwoordelijke en Inspecteur en Quality manager.

Werkindeling

Al eerder is aangegeven dat de ervaring en de benodigde vaardigheden bepalend zijn voor de toewijzing van een opdracht. Kortom de juiste persoon op de juiste plaats.

De indeling van de werktijden gebeurt door Allround Services, conform de contractuele verplichting, en op basis van de richtlijnen uit de CAO.

Algemene instructies zijn, middels een uitgereikte werkinstructie, bekend bij iedere medewerker van Allround Services. Deze werkinstructies zijn goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.

De on- site manager is verantwoordelijk voor het opstellen, laten toetsen en verdelen van klant specifieke instructies. Zij onderhouden de contacten met de klant en zijn daardoor het meest adequaat geïnformeerd.

Dagelijkse inspecties op de naleving van het contract en de daaruit voortvloeiende werkafspraken gebeurt eveneens door de on-site manager. De QA-manager controleert aanvullend hierop, op basis van steekproeven van de on-site manager.

Uiteindelijk is het management verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving hiervan, zij controleert dit maandelijks.

Rapportage gebeurt dagelijks op daarvoor ontwikkelde wachtrapporten. Deze worden per e-mail verzonden. Bij specifieke gebeurtenissen wordt apart gerapporteerd. Tot slot wordt er wekelijks een overzichts rapportage opgemaakt.

ALLROUND SERVICES.

Marktstraat 13.

5731 HS Mierlo.

0492-430023 of 06-39117491.